Otázka identity

identita
V jednom z posledních Reflexů se objevil článek Jiřího X. Doležala jménem „Muslimové se dají integrovat jen rozvrácením jejich identity„.

Zlé jazyky tvrdí o J.X.D., že hulil v životě až moc, ale já tento pocit nemám. Aspoň ne z jeho článků. Na těch je viděti, že si problém uvědomuje v celé jeho tíživosti.

Nu dobrá, tak se třeba shodneme na tom, že islám je primitivní středověká náboženská tyranie, která zotročuje lidi. Co teď? V České republice jsme se zatím dokázali ubrániti migrační vlně muslimů a půjde-li všechno i nadále dobře (což doufám, že půjde), zůstane islám u nás omezen na pár usedlých Arabů a několik jednodušších děvenek, které si nasadily šátek, protože chtěly vyjít vstříc svým exotickým manželům.

Ale západní Evropa má velký problém. Miliony muslimů, usedlých v západních zemích, představují potenciální „pátou kolonu“ stejně, jako ji představovalo německy mluvící obyvatelstvo u nás. Jak dopadly naše vztahy s Němci, to dobře víme. Možná bychom však mohli otázku muslimů a islámu pojmout nějak chytřeji a zabránit opakování historie.

Základní rozdíl je v tom, že Němec na 99% zůstane Němcem (v dospělosti už se česky dobře nenaučíte), kdežto muslima lze de-islamizovat. Náboženské přesvědčení není tak neměnné jako etnicita nebo kulturní příslušnost. Každý rok změní svoje náboženské přesvědčení miliony lidí po celém světě. Mohli by mezi nimi být i muslimové, což by naší věci pomohlo. K tomu však musí být splněny nějaké předpoklady.

Za prvé. Islám si zajišťuje svoji nedotknutelnost brutálním pravidlem, že odpadlíci od víry mají být trestáni smrtí. V muslimské komunitě je až příliš mnoho osob, které jsou ochotny tento trest vlastnoručně vykonat. Mé doporučení: předejít těmto vraždám úplně nejde, ale musejí být trestány výjimečnými tresty, maximálními, jaké zákon dané evropské země umožňuje – tedy obvykle doživotí. Společenská nebezpečnost takových činů je mimořádná a tomu musí odpovídati i trest. Nejen pro samotného pachatele vraždy, ale i pro všechny, kdo mu k tomu prokazatelně napomáhali. Tito vězni by měli být izolováni od společnosti navždy a nejlépe v samostatném vězení, kde nebudou ve styku s dalšími trestanci a nebudou jim moci motat hlavy svými náboženskými bludy.

Zde se možná, milý čtenáři, zastavíš a řekneš si: „Proč je rovnou nepopravovat? Vždyť si to i zaslouží. A na kolik peněz nás to vyjde, držet takového vola za mřížemi?“ Moje odpověď spočívá v islámské ideologii. Z duchovního hlediska je každý viselec „šahídem“, který obětoval život za Alláha. Sedět v díře 50 let a louskat vši, o tom se v Quránu nic nepraví, je to tedy z hlediska pachatelů ta horší varianta. Nečekám, že jich budou statisíce, tudíž se těch pár euro vyplatí za ně vyhodit.

Za druhé. Absolutně zakázati dovoz imámů z ciziny a cizí financování islámských náboženských organizací. Tady mířím hlavně na Saúdy, kteří mají na šílenosti dnešní situace lví podíl. Saúdská Arábie financuje šíření nejčistější a nejtvrdší formy islámu – wahhábismu – a to jak penězi, tak skrze vysílání speciálně vyškolených imámů. Tady je potřeba říci tvrdé NE a zabrániti jim v tom. Ať si kvákají na Internetu, tam už to nemá tu sílu, protože na Internetu kváká kdekdo. Imám má v mešitě prestižní roli a vymývá mozky zejména mládeži.

Toto bude chtít samozřejmě odvahu a rovněž ochotu přijít o část peněz, neboť Saúdové v Evropě dosti utrácejí a nejednoho politika mají v kapse – čistě finančně. Leč toto je přesně otázka pro voliče. Nevolte ty, kdo slouží mamonu více než vám. A pokud se objeví na kandidátce, vykroužkovat. Zvládli jste sesadit „Íčko“ Langera, zvládnete i takové typy.

Za třetí. Totálně zahoditi koncept multikulturalismu. Ti, kdo chtějí tvrdě kritizovat islám, k tomu musejí mít veškerou možnost. Muslimové musejí být vystaveni skutečnosti, že ne každý jejich náboženství „uznává“ či „respektuje“, ale že je u řady lidí značně neoblíbené. Že k jeho odsouzení existují logické důvody. Kritici přitom musejí být účinně chráněni proti zavraždění či jiným násilnostem. To je práce pro tajné služby. Za plánování násilných akcí proti kritikům islámu musejí padati stejné tresty jako za akce dokonané – tedy nejlépe doživotí.


Možná ti, milý čtenáři, přijde tento návod příliš naivní. Nemyslím si to. I mezi muslimy žijí lidé, kteří umějí kriticky přemýšlet a dochází jim, že jejich náboženství má ve světě tu nejhorší možnou pověst. Měli tu smůlu, že se narodili jako muslimové, ale dáme-li jim tu možnost, řada z nich s islámem sama přestane. To je přesně ta vrstva lidí, které chceme na straně naší civilizace – myslící a přiměřeně odvážní. Představují naši pátou kolonu v týlu nepřítele. Neměli bychom je ignorovati, mohou být cennou pomocí. (Vzpomeňte jen na Ayaan Hirsi Ali. Jediná odvážná žena, a kolik škod nadělala tmářskému systému, který opustila.)

A vůbec jich není málo. Představ si, že přímo v Saúdské Arábii, v tom Mordoru na východě, se 5% lidí anonymně přiznává k ateismu. Umíš si představiti to nebezpečí? Saúdské zákony definují ateismus jako druh terorismu, takže být ateistou v zemi je nesmírně nebezpečné. Ale přesto 5% kriticky smýšlejících, odvážných lidí v duchu zavrhlo islám. Nebo možná právě proto.

Právě těch odvážných lidí se islám smrtelně bojí. A proto říkám – pane Doležale, máte pravdu! Musíme nabídnout těmto muslimům jinou identitu. Identitu svobodného člověka, který dokáže pochybovat o všem. Identitu toho, kdo se nepodřizuje tyranské moci zaostalého náboženství.


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis „Sleduj novinky e-mailem“. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.
Reklamy
%d bloggers like this: