Ostrůvky staré víry

Kdybych měl vybrati jediný stát, o němž bych si přál, aby vypadl z islámského světa a vrátil se ke svým kořenům, byl by to Írán. On totiž Írán, nebo-li Persie, má velmi staré a hluboké kořeny!

Perská kultura je prastará. Už před 2500 lety, kdy většina Evropy dosud neznala ani písmo, měli Peršané svoji říši. Nešlo o žádné holubičky, bojovní byli až-až, ale jejich tehdejší víra, zoroastriánství (které známe pod jménem „uctívání ohně“), byla hluboká a poměrně tolerantní. Na rozdíl od dnešních Alláhových zběsilců nepálili zoroastriáni ve svém ohni živé lidi, ale posvátný olej.

Slavný perský šáh Kýros Veliký, zoroastrián, byl první, kdo sepsal listinu lidských práv. Stalo se to 500 let před naším letopočtem. Voskový váleček s originálem se dochoval a dodnes jej opatrují jako oko v hlavě.

Cyrus_Cylinder_front

Co by dnešní Íránci dali za to, mít v roce 2015 stejná práva, jako jejich předkové za Kýrose Velikého!

Žel, v 7.století došlo k tragédii. Perská říše, vyčerpaná neustálými válkami se sousední Byzanci, neodolala náporu nově islamizovaných Arabů a prohrála velkou bitvu u Kádisíje. Vyspělé a rozvinuté zoroastriánské říši byl konec…

Vítězní Arabové zavedli shůry tvrdou rukou islám a pokusili se dokonce potlačiti perský jazyk, umění a kulturu. To se jim naštěstí nepodařilo, ale i tak se dodnes píše perština upraveným arabským písmem, ač jde o indoevropský jazyk, pro který jest arabské písmo absolutně nevhodné.

Původní víra se v Íránu ocitla na ústupu, ale dodnes nezmizela. Pár desítek tisíc lidí v Íránu se stále řadí k zoroastriánům. Ačkoliv – jako všichni nemuslimové – tvoří obyvatelstvo druhé kategorie, je jim dovoleno aspoň udržovat vlastní chrámy. Hle, toto je jejich dnešní chrám v Yazdu. Vidíš tu nádheru, eleganci a čistotu? Tak mohl vypadat celý Blízký východ, kdyby… Kdyby to tehdy dopadlo líp.

Zoroastrian_Fire_Temple_in_Yazd

Kruté zákony islámského práva Šaríja zakazují muslimům, aby přešli k jiné víře. Pod trestem smrti. Přesto však mnoho Íránců, zvláště těch vzdělanějších, chová vzpomínku na to, že jejich země měla kdysi svoji víru.

Podobně jako má křesťanství kříž, má zoroastriánství svůj symbol, anděla Faravahara. Vypadá takto:

faravahar

V dnešním Íránu se vyrábí mnoho Faravaharů. Jsou to přívěšky, náušnice, nálepky na auta. Podle toho, kolik se jich prodá a nosí, je musí kupovati miliony vzpurných Íránců – a to i těch, kteří mají ve svých dokladech oficiálně napsáno „muslim“. Islámská republika to nemůže dost dobře zakázati, protože zoroastriánství patří mezi oficiálně trpěná náboženství. Ale rebelující mladí lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj vzdor, se neomezují jen na přívěšky. Kreslí symbol Faravahara na zdi a do prachu na cestách, vylepují jej na autobusové zastávky. Jako připomínku, že stará víra dosud žije v jejich srdcích.

Jednoho krásného dne, milý čtenáři, snad konečně „islámská republika“ padne a tajní vyznavači pak budou moci otevřeně změnit víru. Tato událost by otřásla celým světem islámu. Nedokázal by dlouhodobě přežít takovou ztrátu prakticky ve svém jádře. Myšlenka svobody vyznání a názoru by se pak šířila celým regionem a jen stěží by ji šlo navždycky zastavit.

Moc rád bych pak přiletěl do Yazdu a pomalu, s úctou šel k chrámu Ohně, abych se poklonil dávné moudrosti zoroastriánů.


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis „Sleduj novinky e-mailem“. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.
Reklamy
%d bloggers like this: