Oškliví, hloupí a zlí!

My, kdo jsme skeptičtí vůči islámu, máme různorodé protivníky.

Že nás nemají rádi silně věřící muslimové, to je k pochopení a jejich odpor netřeba nějak analyzovat. Ale spektrum je daleko pestřejší a dnes bych chtěl popsati jeden typ, který mi skutečně leze krkem.

Jsou to typy „sebemrskačských intelektuálů“, které o nás mají asi tak následující představu.


Sedí takhle Čecháček Pepa s večeří a s lahví piva u televize. Břicho se mu valí ven z trenýrek. Najednou se na obrazovce rozzáří reportáž o tom, že muslimové si chtějí postavit mešitu tam či onde. Pepa kroutí hlavou, odříhne si Gambrinus. Na závěr reportáže řekne: „Mámo, to je všechno lumpárna, my tady žádný tydlencty musulmani nechcem!“ Podrbe se v rozkroku a natáhne se pro další knedlík.

V kostce, asi takto:
typicky_cech


Věř-nevěř, takovou představu skutečně nemálo multikulturních aktivistů chová. Zvláště těch, co se považují za bojovníky za lepší svět. Tito lidé stojí za různými projekty, které „bojují proti šíření nenávisti“, ale sami by si měli uklidit na vlastním dvorku.

Ironií osudu patří podobné typy k těm, kdo za jiných okolností prosazují konec „škodlivých stereotypů“. To se ale ovšem týká jen některých menšin, které jsou jaksi z podstaty věci vznešené a nedotknutelné. Pokud jde o vlastní zemi a vlastní spoluobčany, žádná nadávka pro ně není dost špatná a nejhorší stereotypy se jen valí. Inu, každé pravidlo má svoji výjimku. V Evropě roku 2015 je takovou výjimkou běžný autochtonní Evropan nemuslim, proti tomu jest možno říci a napsat úplně cokoliv.

Tohle blbé sebemrskačství není vůbec omezeno jen na Českou republiku. Podobné typy máte všude. V Anglii nadávají Angličanům (navíc s mocnou dávkou sebenenávisti za koloniální hříchy předků), v Nizozemí Nizozemcům, v Německu Němcům a v Rakousku Rakušanům. Všude jsou podle nich místní obyvatelé tupí zapšklí zaprdění omezenci, kteří z čirého rasismu a ksenofóbie odmítají oslavovat nepochybnou nádheru soužití s milionem muslimských migrantů. Možná ani do pákistánských restaurací nechodí, tupci!

Ono to plní jistý účel. Lidé měli vždycky tendenci v boji dehumanizovat svoje protivníky a v tomto případě je protivníkem celý domovský národ. Snáze se lidu shůry vnucuje multikulturní ráj, pokud sám sebe přesvědčíte, že oponenti jsou hnusní a nevzdělaní hnědí náckové.


Realita tomu samozřejmě moc neodpovídá.

Znám dosti lidí, kteří jsou bytostně skeptičtí vůči islámu. Žádný k tomu nedospěl tím, že by se zamiloval do fotografie docenta Konvičky a začal papouškovat jeho teze. Mají svoje názory dobře podloženy. Prakticky všichni jsou vysokoškolsky vzdělaní. Jsou mezi nimi jak humanitní typy, které znají dobře historii a jazyky, tak technici a přírodovědci, kteří mají schopnost dobře analyzovati hypotézy a odhalovati logické nesmysly v argumentaci.

A všichni do jednoho jsou zcestovalí, hovoří více řečmi a ke svému postoji dospěli tím, že sledovali vývoj na Západě nebo přímo v Arábii a odmítají si namlouvat, že soužití s islámem je fajn. Není.

Víš, někdy si myslím, že i v myslích různých Zelených a dalších multikulturních aktivistů toto podezření hlodá. Proto tak zoufale hledají na demonstracích skinheady s háknkrojcy – potřebují si upevnit svoje stereotypy.

Ale není to tak. Skepse vůči islámu má na celém Západě zejména intelektuální kořeny. To je také její hlavní naděje do budoucna. Chytré a přemýšlivé lidi není snadné oblafnout líbivými řečmi z médií. Poznají pravdu od navoněných lží. A rozhodnou-li se jednati společně, dosáhnou nakonec svých cílů.


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis „Sleduj novinky e-mailem“. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.
Reklamy
%d bloggers like this: