Lidské kolovrátky

Kdysi dávno někde na Západě jsem seděl s jedním muslimem a ten mi zničehonic povídá: „Víš, ten imám N., to je tak vzdělaný muž…“

Chvíli jsem nevěděl, kterého N. vlastně myslí. Pak jsem si vzpomněl. Byl to prvotřídní omezenec, který se ani za dvacet let pohodlného života v „azylu“ nenaučil kváknout místním jazykem. „Cože? Vždyť jsi říkal, že si nepřečte ani návod k ledničce.“

„Ale nedávno odrecitoval celý Qurán zpaměti! Je to háfiz, vznešený člověk! Můžeš se ho zeptat na libovolnou súru a verš a on ji přeříká! Opravdu mimořádně vzdělaný a moudrý muž!“

Bang-bang. Dva světy se srazily. Už jsem radši neříkal nic, však jsme taky nebyli žádní velcí přátelé. Ale materiálu k přemýšlení jsem měl z této krátké konverzace dost…


Milý čtenáři, muslimové si skutečně nesmírně považují toho, kdo se naučil Qurán nazpaměť. Musí podstoupit zkoušky, ale pak má nárok na čestný titul háfiz, který mu zajišťuje různé výhody na tomto i onom světě.

Jenže říkati tomu „vzdělání“, to perfektně ilustruje celý problém islámu.

Zbytek světa, který žije ve XXI.století, chápe dobře, že vzdělání je něco, co vyžaduje určitou míru přemýšlení a co má být nějak užitečné ze světského hlediska. Za vzdělance považujeme toho, kdo rozumí fyzice, vědám, matematice, umění, historii nebo ovládá řadu jazyků. Kdo vynaložil velkou míru námahy na to, aby pochopil věci a naučil se je analyzovati, odvozovati nové poznatky, jít dál.

V islámském světě jest nejvyšší metou vzdělanosti, když se někdo stane oživlým magnetofonovým páskem. V dnešním moderním světě se možná řekne „oživlým iPodem“. Podstata je stejná. Slepé, fanatické omílání tisíců veršů v jazyce, který dávno vymřel (neboť ani moderní Arabové nerozumějí prastaré arabštině Quránu, natožpak někdo z Pákistánu či Nigerie), tak dlouho, dokud se nezvratně nevypálí do hlavy.

Není v tom žádný prostor pro zlepšení, rozvoj, nové poznatky. Všechno už bylo řečeno Muhammadem a všichni později narození mají jediný úkol – papouškovati, slepě následovati, omílati bez přemýšlení.

Pak se div, milý čtenáři, že pravověrné islámské země jsou zaseknuty v podivném bezčasí. Když se jejich nejlepší mozky opájejí recitacemi veršů, místo aby přemýšlely – jak jinak to asi může dopadnout.

hafiz

Bohužel, výše uvedený snímek jest z „háfizácké“ školy z Velké Británie. Velmi děsivé a velmi varovné – pro nás Čechy. Z těch chlapců mohlo být něco lepšího nežli namemorovaní fanatici.


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis „Sleduj novinky e-mailem“. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.
Reklamy
%d bloggers like this: